Algemene voorwaarden

Op de producten en diensten van F2it gelden de volgende voorwaarden:

  • Alle genoemde bedragen zijn in EUR, exclusief BTW;
  • Facturering vindt plaats na ontvangst van de ondertekende aanbieding;
  • F2it hanteert een betalingstermijn van 30 dagen;
  • De aanbieding heeft een geldigheid van 14 dagen na dagtekening;
  • Eigendomsoverdracht der goederen vindt plaats na volledige betaling van de factuur.

Daarnaast zijn de standaard FENIT voorwaarden van toepassing.